top of page

Bokningsförfrågan

Avbeställningsskydd
Skyddet kostar 200:- SEK och kan tecknas i direkt anslutning till ordinarie bokning. Skyddet omfattar dig, din make/maka, sambo, familj eller medresenär boende i samma stuga/husvagn.

 

Du kan nyttja skyddet vid:
1. Dödsfall, sjukdom eller olycka av allvarligare art
2. Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar
3. Vattenskada, brand eller annan allvarlig skada i det egna hemmet

Orsaken till avbokningen måste styrkas med intyg från läkare, inkallelsenämnd, försäkringsbolag eller liknande. Kan inte giltig orsak styrkas sker ingen återbetalning.

Vid avbokning återbetalas ej bokningsavgift & avbetalningsskydd

Tidigare än 30 dagar före ankomst

Med avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet återbetalas
Utan avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet återbetalas exkl. 500:- SEK i expeditionsavgift

Senare än 30 dagar före ankomst
Med avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet exkl. 200 SEK i expeditionsavgift. Detta gäller fram till dag före ankomst
Utan avbeställningsskydd: Ingen återbetalning

bottom of page